เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับและเงื่อนไขในส่วนต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการทุกคนจะต้องทำความเข้าใจก่อนเข้าใช้บริการเว็บ ufabetrentals.xyz ซึ่งกฎระเบียบข้อบังคับมีมากมายหลายข้อ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรศึกษาให้ละเอียดเพื่อประโยชน์ต่อการเป็นสมาชิกของท่านเอง หากผู้ใช้งานท่านใดละเมิดข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งที่ผู้ให้บริการกำหนด ท่านจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกกับทางเว็บ ufabetrentals.xyz โดยทันที เพราะฉะนั้นท่านควรทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุที่ไม่ต่ำกว่า 18 ปี การสมัครสมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลของท่านลงในระบบของทางเว็บไซต์ และ ข้อมูลจะต้องมีความครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะจัดเก็บข้อมูลที่ท่านกรอกเข้ามาเป็นความลับเป็นอย่างดี เราจะไม่เผยแพร่ หรือ ส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลที่สามอย่างแน่นอน
 3. การใช้งาน : การเข้าใช้บริการผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องปฏิบัติตัวตามกฎในทุก ๆ ข้อ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การวางเงินเดิมพัน , การฝากเครดิต , การถอนเครดิต , การติดต่อสอบถาม
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetrentals.xyz ทางเราจะปฏิเสธความผิดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ตามที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
 5. การยกเลิกการเป็นสมาชิก : ผู้ให้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์เด็ดขาดในการถอดถอนการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานได้กระทำความผิด หรือ ละเมิดข้อบังคับที่เราเป็นผู้กำหนดไว้
 6. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetrentals.xyz ทางเราจะไม่รับผิดชอบทั้งหมด สำหรับความเสียหายที่ได้เกิดจากการใช้บริการของทางเว็บเรา
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetrentals.xyz จะสามารถเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับในแต่ละข้อได้ทุกเมื่อ โดยเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ข้อมูลทุกประเภทที่อยู่บนเว็บไซต์ ufabetrentals.xyz จะถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ ufabetrentals.xyz ทั้งหมด ห้ามบุคคลอื่นคัดลอกหรือนำไปใช้เด็ดขาด
 9. ข้อตกลงทางกฎหมาย : กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น จะถูกควบคุมโดยกฎหมายสากล หากผู้ใช้งานละเมิดข้อบังคับท่านจะถูกไต่สวนตามทางกฎหมายโดยทันที
 10. การติดต่อ : หากต้องการคำแนะนำหรือต้องการสอบถามข้อมูลผู้ให้บริการ ติดต่อได้ที่ contact@ufabetrentals.xyz
 11. การละเมิดข้อตกลง : ผู้ใช้บริการท่านใดที่ละเมิดหรือแหกกฎข้อบังคับที่เราเป็นผู้กำหนดไว้ ท่านจะถูกดำเนินการตามกฎหมายสากลโดยทันที
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabetrentals.xyz ทางเราจะถือว่าท่านได้ยินยอมในส่วนของกฎระเบียบต่าง ๆ ทันที