เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Privacy Policy

Privacy Policy เว็บ ufabetrentals.xyz ได้จัดทำนโยบายข้อมูลความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการ และจะจัดเก็บนโยบายความเป็นส่วนตัว ไว้ในที่ปลอดภัย ไม่มีการนำไปเผยแพร่ยังบุคคลอื่นแน่นอน หากผู้เข้าใช้บริการใหม่ ควรศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนเริ่มเดิมพัน

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บ ufabetrentals.xyz จัดทำขึ้นเพื่อรักษาข้อมูลความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการได้เป็นอย่างดี
 • วิธีการรวบรวมข้อมูล ทางเว็บ ufabetrentals.xyz สามารถจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ
 • สิทธิ์ของผู้ใช้ ผู้เข้าใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง
 • การจัดเก็บของข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการ ทางเว็บ ufabetrentals.xyz จะจัดเก็บไว้เป็นความลับ
 • การปรับปรุงนโยบาย ผู้เข้าใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง
 • การนำข้อมูลมาใช้ ทางเว็บ ufabetrentals.xyz ได้นำข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเข้าใช้บริการ
 • การแชร์ข้อมูล ทางเว็บ ufabetrentals.xyz จะไม่มีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการโดยเด็ดขาด
 • ข้อมูลที่เรารวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการ ทางเว็บ ufabetrentals.xyz รวบรวม และจัดเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มีการนำไปเผยแพร่อย่างแน่นอน
 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี ทางเว็บ ufabetrentals.xyz ไม่มีนโยบายในการรับสมัครสมาชิกผู้เข้าใช้บริการ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2015
 • การติดต่อเรา ผู้เข้าใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทาง contract@ufabetrentals.xyz 
 • ภาษาของนโยบายนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

หากผู้เข้าใช้บริการมีคำถาม หรือปัญหาเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ contract@ufabetrentals.xyz